Czego potrzebujesz?

Identyfikacja potrzeb

Dzięki zastosowanym ikonom można łatwo zorientować się w funkcjach poszczególnych modeli. W ramkach poniżej zamieszczono objaśnienie znaczenia różnych ikon oraz zestawienie odpowiadających im modeli osuszaczy. W ten sposób może wybrać odpowiedni osuszacz spośród czterech obszarów zastosowania: osuszacze do przyczep kempingowych, osuszacze do łazienek, osuszacze do suszarni oraz osuszacze do piwnic.

Dobierz właściwy osuszacz

Szukając osuszacza, zastanów się, do czego ma on służyć. Następnie rozważ dwa czynniki: wielkość pomieszczenia i sposób urządzenia. Jeśli w temperatura w pomieszczeniu spada poniżej +5°C, jest to również istotny aspekt mający wpływ na wybór osuszacza.