Kundesupport

Kundesupport

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din affugter, kan du følge nedenstående trin for at afhjælpe problemet.

For mere detaljeret fejlfinding, se affugterens manual. Alle instruktioner kan findes under "Downloads".

Har du fortsat problemer, er du velkommen til at kontakte os, eller sende en mail til vores serviceafdeling på info@woodsdanmark.dk

Affugteren starter ikke

 • Sørg for at affugteren er tilsluttet en stikkontakt.
 • Kontrollér at sikringen ikke er sprunget.
 • Kontrollér at vandtanken er monteret korrekt.
 • Kontroller at svømmeren kan hænge frit i vandtanken.
 • Sørg for at rumtemperaturen ikke overstiger, eller falder under, affugterens grænseområde. De fleste affugtere kan fungere mellem +5 °C og +35 °C.
 • Kontrollér at hygrostaten virker ved at indstille affugteren til kontinuerlig affugtning. Affugteren vil derefter starte. Affugtere med en mekanisk hygrostat skal starte, når du drejer hygrostatknappen til max.

Affugteren giver ikke vand

 • Kontrollér at ventilatoren kører.
 • Sørg for at intet blokerer strømmen af luft til og fra affugteren. Affugteren bør være placeret mindst 30 cm fra omgivende overflader.
 • Kontrollér at kompressoren kører. Vær dog opmærksom på, at affugter kan være inde i en afrimningprocedure. Indled med at vente 35 minutter.
 • Sørg for, at luftfilteret ikke er tilstoppet. Rengør eller udskift filtret når det er nødvendigt.
 • Kontrollér at støv eller snavs ikke forhindrer vandet i at løbe ned i vandbeholderen eller slangen.

Unormalt højt lydniveau

 • Øg afstanden mellem affugter og omgivende overflader.
 • Rengør eller udskift luftfilteret når det er nødvendigt.
 • Kontrollér at affugteren står på en flad og stabil overflade.

Is opbygges på affugterens køleflader

 • Sørg for, at intet støv el.lign. blokerer luftstrømmen gennem maskinen.
 • Sørg for, at rumtemperaturen ikke er under +5 °C. Ved for lave temperaturer kan affugteren ikke håndtere afrimning.

Affugteren slukker ikke ved fuld vandtank

 • Det er vigtigt, at flyderen ikke sidder fast i vandtanken. Flyderen skal kunne bevæge sig sammen med vandet i tanken.

Fejlkoder MRD17 & MRD20:

 • C1: Svigt i temperaturføler. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.
 • C2: Fejl på fugtføler. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.
 • C3: Lækage af kølemidler. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.

Fejlkoder WCD6:

 • E1: Defekt temperaturføler. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.
 • E2: Fejl i fugtsensor. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.
 • E4: Fejl på vandpumpen. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.

Fejlkoder DSC-70ES:

 • E1: Fejl i fugtsensor. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.
 • E4: Fejl på vandpumpen. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.
 • Displayet blinker: Fejl på temperatursensor. Kontakt din forhandler for servicering af affugter.