Aircon og luftkøling

Hvad er forskellen på aircondition og luftkøling?

Aircondition

Et airconditionanlæg sænker hurtigt og effektivt indendørstemperaturen i årets varmeste perioder. Det virker efter samme princip som et kølskab, hvor et flydende kølemiddel ledes ind i et fordampersystem under lavt tryk. Det lave tryk får kølemidlet til at fordampe til en gas, som afkøler anlæggets ribber. Ribbernes store overflade sænker temperaturen på luften, som en blæser sender hen over dem, og videre ud i rummet.

Aircondition anlæg virker med en kompressor, som benyttes til at omdanne gassen til væske igen. Det er denne proces som genererer varme, der skal ledes ud i det fri med en ventilator. Ved større anlæg sker dette typisk gennem en fast installation i væggen. Med de transportable anlæg undgås dette. I stedet udledes den varme luft f.eks. via et vindue.

Luftkøling

Luftkøling er naturlig nedkøling og kan bedst sammenlignes med en let brise over en sø. En luftkøler nedkøler luften ved fordampning af vand. Når vandet fordamper spaltes luft og vand molekyler. Processen kræver varme, og denne varme hentes fra luften, hvorved temperaturen sænkes.

Ved anvendelse af en luftkøler skal vinduer og døre være åbne og luftkøleren virker bedst når den placeres ved et åbent vindue. Luftkøleren cirkulerer den nedkølede luft ud i rummet, hvor den igen forsvinder ud af de åbne døre og vinduer. En luftkøler er derfor ikke en aircondition, hvor der benyttes en kompressor. En luftkøler vil ikke kunne opnå de samme lave temperaturer. Til gengæld er der mange andre fordele:

 • Lavere indkøbspris

 • Lavere energiforbrug

 • Miljøvenlig (ingen gas)

 • Maksimal mobilitet

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger

 • Ingen faste installationer

 • Nedkøling af åbne rum

Wood’s har både mobile airconditionanlæg og luftkølere i sortimentet. Se de forskellige modeller i menuen til venstre.

Aircondition

Et airconditionanlæg sænker hurtigt og effektivt indendørstemperaturen i årets varmeste perioder. Det virker efter samme princip som et kølskab, hvor et flydende kølemiddel ledes ind i et fordampersystem under lavt tryk. Det lave tryk får kølemidlet til at fordampe til en gas, som afkøler anlæggets ribber. Ribbernes store overflade sænker temperaturen på luften, som en blæser sender hen over dem, og videre ud i rummet.

Aircondition anlæg virker med en kompressor, som benyttes til at omdanne gassen til væske igen. Det er denne proces som genererer varme, der skal ledes ud i det fri med en ventilator. Ved større anlæg sker dette typisk gennem en fast installation i væggen. Med de transportable anlæg undgås dette. I stedet udledes den varme luft f.eks. via et vindue.

Luftkøling

Luftkøling er naturlig nedkøling og kan bedst sammenlignes med en let brise over en sø. En luftkøler nedkøler luften ved fordampning af vand. Når vandet fordamper spaltes luft og vand molekyler. Processen kræver varme, og denne varme hentes fra luften, hvorved temperaturen sænkes.

Ved anvendelse af en luftkøler skal vinduer og døre være åbne og luftkøleren virker bedst når den placeres ved et åbent vindue. Luftkøleren cirkulerer den nedkølede luft ud i rummet, hvor den igen forsvinder ud af de åbne døre og vinduer. En luftkøler er derfor ikke en aircondition, hvor der benyttes en kompressor. En luftkøler vil ikke kunne opnå de samme lave temperaturer. Til gengæld er der mange andre fordele:

 • Lavere indkøbspris

 • Lavere energiforbrug

 • Miljøvenlig (ingen gas)

 • Maksimal mobilitet

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger

 • Ingen faste installationer

 • Nedkøling af åbne rum

aircondition og luftkøling