Affugtere

  affugtere

 • Forebygger fugtskader og fjerner skimmelvækst

 • Tørrer træ og holder værktøj fri for rust

 • Tørrer vasketøjet hurtigt, effektivt og skånsomt

 • Fjerner dårlig lugt

 • Huset bliver billigere at varme op

 • Wood’s affugtere afgiver varme som biprodukt

 • Overlegen luftgennemstrømning

 • Alle modeller kan tilsluttes direkte til afløb

 • Markedets mest energieffektive affugtere

 • Udvinder flest liter vand pr. kWt

 • Op til 6 års garanti

Slip af med fugt og skimmel

Danmark ligger i et af jordens fugtigste områder: I det kystnære nordlige tempererede bælte - populært også kaldet rustbæltet. Den relative luftfugtighed (RF) ligger gennemsnitligt på 80-85% over året. Om sommeren lidt under (70-80%) og om vinteren lidt over (85-90%)*.

Vores nordlige klima, nye opvarmningsmetoder og tættere huse, er nogle af grundene til, at vi ofte får fugtproblemer i hjemmet.

Fugt- og skimmelskader kan forårsage enorme problemer med store oprydningsomkostninger. Problemer opstår ofte i krybekældre, kældre og badeværelser.

Skimmel er ikke kun skadeligt for huset, det er også yderst giftigt for os mennesker at indånde. Skimmel kan være knyttet til astma og allergi og påvirker vores helbred meget negativt. Når RF er højere end 60%, er der risiko for skimmelvækst. Det anbefales at holde RF inden døre på 45-60%.

Wood’s affugtere

En Wood’s affugter er en hurtig, effektiv og billig løsning på fugt- og skimmelproblemer. Wood’s affugtere kræver ingen kompliceret opsætning. Man skal blot sætte stikket i og indstille den ønskede RF!

Ved at bruge en affugter, der kun arbejder, når RF overstiger den indstillede værdi, holdes strømforbruget nede, mens affugteren giver sikker og pålidelig beskyttelse mod fugtproblemer.

Sådan fungerer en Wood’s affugter

En kondensaffugter adskiller og fjerner fugt fra luften ved afkøling af vanddamp til flydende form, og cirkulerer luften gennem rummet med en ventilator.

Luft trækkes gennem affugteren, hen over kompressorens afkølede kobberspoler, så vandet frigives. Vandet løber fra spolerne til enten vandtanken eller føres via en vandslange til et afløb. Den tørre luft blæses ud i rummet.

Når affugteren kondenserer vandet væk fra luften frigives varmeenergi. Derfor blæser en kondensaffugter tør og varm luft ud, hvilket er en stor fordel, når man ønsker at tørre f.eks. vasketøj, vådt overtøj eller træ.

*Kilde: Teknisk Rapport 12 - 23, af Peter Riddersholm Wang, DMI

Identifikation af behov

Vi har gjort det enkelt at afkode de forskellige modellers anbefalede funktion med ikoner. Boksene nedenfor giver et hurtigt overblik over de enkelte ikoners betydning og tilhørende affugtermodeller.

Gå efter anbefalet arbejdsområde

Når du ved hvilken funktion affugteren skal have, er det herefter ofte det aktuelle områdes størrelse og indretning, som er afgørende for det endelige valg af affugter. Med mindre der er tale om særligt kolde områder under +5°C. I dette tilfælde skal du også kigge på temperaturtolerancen.